GARA DE PLAYABARRI

(F) LOE 480887
Kennel
Setter Anglais GARA DE PLAYABARRI
CINA DE GONZA LOSA (F) LOE 640953 (Champion)
ALAI (F) LOE 873629
VAVA DE SUSTRAI (F) LOE 1489276
VIA DE SUSTRAI (F) LOE 1489277
BECA (F) LOE 821982
EUSKAL ONDA (F) LOE 1095244
EUSKAL ORUS (M) LOE 1095247
BLUE (M) LOE 0873630
DINA (F) LOE 1300296
BOI (M) LOE 0873631 - tricolore
EROS DE BASATXU (M) LOE 1147906 - tricolore
BOSS (M) LOE 0821983
ORDUÑAKO LAZKA (F) LOE 1083558
NASKA DE PLAYABARRI (F) LOE 1039079
NATO DE PLAYABARRI (M) KCU16006/1998(URUGUAY)
PABE DE PLAYABARRI (M) LOE 1196443 - lemon
ROC DE PLAYABARRI 2001-07-24 (M) LOE 1283464 - lemon
CINA (F) LOE 0786021
GUIA (F) LOE 1426870
DILLO (M) LOE 984042
CHELL DE BASATXU 2003-04-11 (F) LOE 1362013 - bluebelton
ERIN (F) LOE 1397241
FARA (F) LOE 1662099
FRANCE (F) LOE 1662101
KAN DE BASATXU (M) LOE 1342015
KELLY 2003-04-14 (F) LOE 1397243 - tricolore
PLA DE BASATXU (M) LOE 1362016
SEIN 2008-09-29 (F) LOE 1794594 - lemon
SIRO (M) LOE 1397245
EURI (M) LOE 0821987
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore
EUSKITZE AKER 2001-08-28 (M) LOE 1283963 (TR) - lemon
EUSKITZE ARNO 2001-08-28 (M) LOE 1283964 - lemon
EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon
EUSKITZE CAL 2003-07-03 (F) LOE 1405350 (TrCp(E.07)) - lemon
EUSKITZE CALIGULA (M) LOE 1405351
EUSKITZE CASH (F) LOE 1405354 - tricolore
EUSKITZE ECCO (M) LOE 1552321
EUSKITZE EGON 2005-07-05 (M) LOE 1552322 (RCACIB 2007) - bluebelton
EUSKITZE EVA 2005-07-05 (F) LOE 1552324 - lemon
EUSKITZE FIORENTINA 2006-06-19 (F) LOE
EUSKITZE FORU 2006-06-11 (M) 2876543 - Liver
EUSKITZE RIBERA (F) LOE 1210158
EUSKITZE RIGOLETO (M) LOE 1210159 - tricolore
EUSKITZE ROCA 2000-08-15 (F) LOE 1210161 - lemon
EUSKITZE ROCKY (M) LOE 1210162
EUSKITZE ROSSO (M) LOE 1210163 - lemon
OBA (F) LOE 786023
FAN-ASTEARTEA (F) LOE 1042918
FI-ASTELEHENA dite FI (F) LOE 1042919 - lemon
OLI DE BASATXU (M) LOE 1034015 (TrCP E 01)
ADARMENDI SARA 2001-05-02 (F) LOE 1245930 - tricolore
ADARMENDI SONIA (F) LOE 1245934 - bluebelton
ADARMENDI TALIA (F) LOE 1320289
ADARMENDI URIS 2003-06-22 (F) LOE 1392408 - tricolore
OSCAR (M) LOE 821986
DENDABERRI ALBA 2002-04-10 (F) LOE 1172026 - bluebelton
DENDABERRI ARGI (M) LOE 1172027
CATA DE AREITZA (F) LOE 1221146
DENDABERRI CRISTINA 1999-10-12 (F) LOE 1134757 - lemon
D. DUSSI (F) LOE
DENDABERRI ELA (F) LOE 1334998
DENDABERRI DENI (F) LOE 1281768
DENDABERRI DORIS (F) LOE 1268797
DENDABERRI DUSSI (F) LOE 1265657
DENDABERRI EDI (M) LOE 1312147
DENDABERRI EDURNE (F) LOE 1352565
DENDABERRI EGOKI (F) LOE 1321424
DENDABERRI ELBA (F) LOE
DENDABERRI ELGA (F) LOE 1320944
DENDABERRI EMI (F) LOE 1352567
DENDABERRI ESTELA (F) LOE 1325517
DENDABERRI ESTRELLA 2002-10-18 (F) LOE 1325518 - lemon
DENDABERRI FLOR 2003-05-06 (F) LOE 14112977 - bluebelton
GORA (F)
EUSKAL GORRI (M) LOE 930441 - lemon
EUSKAL GORRI (M) LOE 709421
LUNA (F) LOE 1042878
NELA (F) LOE 1310354
NELA (M) 1310354
QCO DEL VALLE DE MENA (M) LOE 1314850
OSCAR (M) LOE 821985 (1exc. becadas) - lemon
CATA DE AREITZA (F)
OSCAR (M) LOE 0821986
CESTA DE AREITZA (F) LOE 1221151
CESTA DE AREITZA (F) LOE 122
DENDABERRI ESBRANCO (M) LOE 1312151
LANA (F) LOE 1261946
EUSKAL MARO (M) LOE 0930443
TXISTU (M) LOE 1128524
SILA (F) LOE 873635
NORA (F) LOE 1473336
Note: data are entered by members. There is no guarantee about accuracy of data.